Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Chào xuân


Tặng trò yêu Kim Xuyến

Ánh mắt con yêu

Về đền mẫu

Ước mơ trọn vẹn

Bên ao cá Bác Hồ

Hương quê yêu dấu

Yên Bái

Tháng mười hai

Biển cửa tùng

Ước mơ trọn vẹn

Cha

Tặng út yêu

Nhớ ơn